Poniższe definicje i warunki powinny zostać przyjęte do wiadomości przed skorzystaniem z treści zawartych na tej witrynie internetowej.

Całkowita zawartość witryny internetowej, włączając tekst, projekt graficzny, ilustracje i znaki handlowe, jest własnością intelektualną firmy Keelog chronioną przez Prawo Autorskie.

Używanie tej witryny internetowej potwierdza znajomość warunków zawartych w Umowie Użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami tej umowy, powinieneś zaprzestać używania tego serwisu za skutkiem natychmiastowym.

Firma Keelog nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania jej produktów, włączając w to witrynę internetową, a także wszystkie informacje i oprogramowanie na niej zawarte. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie obowiązującego w jego kraju prawa, które w niektórych przypadkach i zastosowaniach może zabraniać używania produktów firmy Keelog. Wszelkie wątpliwości prawne dotyczące użytkowania produktów firmy Keelog powinny być konsultowane z odpowiednim radcą prawnym.

Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich instrukcji i uwag zawartych w odpowiednim Przewodniku Użytkownika, w przeciwnym wypadku firma Keelog nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Wszystkie produkty firmy Keelog posiadają roczną gwarancję na wady fabryczne. Uszkodzone urządzenie musi być dostarczone do producenta. Wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną i odesłaniem urządzenia do Klienta pokrywa firma Keelog.

Wszystkie produkty firmy Keelog, włączając w to niniejszą witrynę internetową i udostępnione na niej oprogramowanie, chronione są Prawem Autorskim. Dystrybucja urządzeń firmy Keelog, jak również kopiowanie i publikowanie użytych rozwiązań technologicznych oraz treści zawartych na witrynie internetowej, jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy Keelog.

Keelog jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich Klientów. Firma Keelog nie sprzedaje, nie przekazuje lub wymienia żadnych informacji dotyczących swoich Klientów. Polityka prywatności Keelog.

Firma Keelog zastrzega sobie prawo do zmian zawartości witryny internetowej oraz Umowy Użytkownika w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.