Czym jest poruszacz myszki (mouse jiggler)?

AirDrive Mouse Jiggler to kompaktowe i dyskretne urządzenie USB zapobiegające aktywacji wygaszacza ekranu oraz komputera przechodzącego w stan uśpienia. Działa na zasadzie symulowania poruszania myszki USB i generuje niewidoczny ruch myszką co minutę. Działa bez konieczności konfiguracji, nie wymaga oprogramowania, kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi oraz USB 3.0.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler to kompaktowe i dyskretne urządzenie wielofunkcyjne USB, zdolne działać jako mysz i klawiatura USB równocześnie. Posiada 3 różne tryby poruszania myszką (mouse jiggler), zapobiegające wyzwoleniu wygaszacza ekranu i przechodzeniu komputera w stan uśpienia. Posiada również 3 tryby służące rozrywce i robieniu kawałów przez symulowanie losowych naciśnięć klawiszy oraz losowych ruchów myszką. Działa bez konieczności konfiguracji, nie wymaga oprogramowania, kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi oraz USB 3.0. Programowalny prez pojedynczy przycisk oraz wielokolorową diodę LED.

AirDrive Mouse Jiggler

Własności

 • Zapobiega aktywacji wygaszacza ekranu oraz przejściu w stan uśpienia
 • Zapobiega zdarzeniom związanym z brakiem aktywności, takich jak ekran logowania lub ikona bezczynności Skype
 • Utrzymuje komputer w stanie aktywności
 • Kompaktowy i dyskretny, 14 mm długości
 • Nie wymaga oprogramowania ani sterowników, kompatybilny z systemami Windows, Linux i Mac
 • Kompatybilny z USB 3.0
AirDrive Mouse Jiggler:
 • Symuluje mysz USB
 • Nie wpływa na funkcjonowanie myszy i innych urządzeń USB

AirDrive Mouse Jiggler

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler:

 • Symuluje mysz i klawiaturę USB jednocześnie
 • Nie wpływa na funkcjonowanie myszy i klawiatury oraz innych urządzeń USB
 • Programowalny przez pojedynczy przycisk oraz wielokolorową diodę LED
 • Trzy tryby poruszacza myszy (jiggler) oraz trzy tryby dla rozrywki i kawałów (prank)
 • W trybie rozrywki (prank) generuje irytujące ruchy kursorem oraz losowe naciśnięcia klawiszy
 • Programowalna częstotliwość ruchów myszą oraz naciśnięć klawiszy

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler

Przegląd produktów

  Mouse Jiggler Keyboard and Mouse Jiggler
Tryb myszy
Zapobieganie wygaszacza ekranu, bezczynności, uśpienia
Tryb kompozytowy mysz i klawiatura -
Programowalność -
Wielokolorowa dioda LED -
Przycisk -
Tryb rozrywki (prank) -
Wymiary 20 mm x 14 mm x 6 mm
(0.8" x 0.5" x 0.2")
20 mm x 14 mm x 6 mm
(0.8" x 0.5" x 0.2")
Ceny i dostępność
AirDrive Mouse Jiggler
AirDrive Mouse Jiggler

$17.99 / €16.99

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler
AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler

$25.99 / €23.99

 
AirDrive Mouse Jiggler White
AirDrive Mouse Jiggler White

$17.99 / €16.99

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler White
AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler White

$25.99 / €23.99

Własności

Proste rozwiązanie

AirDrive Mouse Jiggler to proste rozwiązanie wielu irytujących problemów: wygaszacza ekranu wyzwalanego co parę minut, komputera przechodzącego w stan uśpienia lub hibernacji oraz komunikatorów sieciowych pokazujących stan bezczynności. W wielu przypadkach te uciążliwe zdarzenia można wyłączyć przez konfigurację systemu operacyjnego. Jednak w przypadku braku uprawnień administracyjnych lub polisę korporacyjną, możliwości konfiguracji są ograniczone. Poruszacz myszki (mouse jiggler) jest zdecydowanie najprostszym i najszybszym rozwiązaniem tego problemu.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Proste rozwiązanie
AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Jak to działa?

Jak to działa?

AirDrive Mouse Jiggler działa jako mysz USB i regularnie generuje niewielkie ruchy kursorem. Ten ruch kursorem jest niedostrzegalnym gołym okiem, jednak wystarczający dla systemu operacyjnego żeby uznać, że użytkownik aktywnie używa komputera. AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler może działać zarówno jako klawiatura i mysz, symulując poruszenia kursorem oraz naciśnięcia klawiszy. Można ustawić szereg różnych trybów oraz częstotliwości, programując urządzenia przez przycisk oraz wielokolorową diodę LED.

Plug and play

Poruszacz myszki (mouse jiggler) to urządzenie USB klasy HID (Human Interface Device), przez co nie wymaga sterowników ani oprogramowania i działa na dowolnym systemie operacyjnym, włączając w to Windows, Mac OS oraz wszystkie odmiany systemu Linux. Jest kompatybilny ze wszystkimi standardami USB, włączając w to USB 3.0.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Plug and play
AirDrive Keylogger - Jigglery w służbie forensyki

Jigglery w służbie forensyki

Poruszacz myszki (mouse jiggler) odgrywaja ważną rolę w kontrolach i nalotach policji i służb specjalnych. Przez to, że utrzymują przechwycony sprzęt komputerowy w stanie aktywnym w czasie transportu, zapobiegają aktywacji ekranów logowania i oprogramowaniu szyfrującemu dyski. Pozwala to na szybkie przejrzenie i zabezpieczenie przechwyconych danych.

Mysz i klawiatura

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler to bardziej zaawansowana wersja standardowego wersja AirDrive Mouse Jiggler. Jest programowalna przez pojedyczny przycisk i może działać jako mysz i klawiatura USB jednocześnie. Dostępnych jest 6 trybów, włączając w to typowe tryby poruszacza myszki (mouse jiggler), jak i kilka trybów rozrywki. Wielokolorowa dioda LED wskazuje na wybrany tryb oraz częstotliwość zdarzeń.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Mysz i klawiatura

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Schemat programowania

Schemat programowania pokazuje sekwencję programowania urządzenia przy pomocy przycsiku. Długie naciśnięcie przycisku rozpoczyna cykl programowania, oraz przełącza pomiędzy wyborem trybu a interwału. Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza pomiędzy trybami (wskazywanymi przez kolor diody LED) oraz interwałami (wskazywanymi przez ilość mrugnięć).

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Schemat programowania

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Tabela trybów

Tabela trybów ukazuje przegląd trybów oraz interwałów, które mogą być ustawione używając przycisku. W trakcie programowania, wielokolorowa dioda LED wskazuje na tryb, podczas gdy ilość mrugnięć wskazuej na interwał pomiędzy zdarzeniami.

AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - AirDrive Keyboard and Mouse Jiggler - Tabela trybów